Natch B2B e-business blog

Inzichten, voorbeelden en cases van B2B e-business, e-commerce en apps in België en Europa

NAVIGATION - SEARCH

Do's en don'ts voor uw e-mailmarketing

De ROI (Return On Investment) van e-mailmarketing ligt veel hoger dan deze van pakweg keyword ads en banner ads. Zo zou deze 36 tot 40 euro bedragen per gespendeerde euro. Uiteraard is dit niet het geval voor gelijk welke e-mail die u zendt. Daarom zal ik met u enkele tips overlopen die het overwegen waard zijn wil u uw e-mailmarketingcampagnes optimaliseren. 

Lees meer...

Google Analytics voor beginners

Google Analytics logoDe presentatie van onze e-business evening "Google Analytics voor beginners" had u nog te goed! Bij deze de korte presentatie met concrete tips en tricks om webstatistieken op de juiste manier in te zetten en uw e-business te optimaliseren.

Lees meer...

Betonfabriek Coeck als een van de eerste conform met nieuwe CPR-wetgeving

Logo CoeckDe nieuwe CPR wetgeving -Construction Products Regulation- die ingaat op 1 juli 2013 zorgt voor een gewijzigd kader voor het verhandelen van bouwproducten.

Deze Europese regelgeving heeft als doel om het vrije verkeer in de markt te waarborgen alsook op een uniforme manier informatie te verlenen aan aannemers en andere stakeholders in de bouw (meer info).

Vanaf dat moment zullen producenten van bouwmaterialen de noodzakelijke prestatieverklaring (Declaration of Performance of DoP) en de aangepaste CE- markering verplicht voorzien voor de producten waarop de CPR van toepassing is. Ook Betonfabriek Coeck wordt als belangrijke Belgische producent van bouwmaterialen geconfronteerd met deze wetgeving.

Concreet voorziet de wet om:

  • Technische documentatie als basis voor prestatieverklaring te voorzien
  • Procedures rond het in handel brengen na te leven
  • Prestaties van het product te verklaren
  • Regels voor CE markering toe te passen
  • Voorzien in instructies en informatie inzake veiligheid
     

Natch ontwikkelde voor Betonfabriek Coeck de synchronisatie en online toegang tot de eigen DOP's alsook de mogelijkheid om de DOP's van handelsgoederen via leveranciers te consulteren. Zo kunnen alle partijen de nodige documenten en DOP's consulteren door eenvoudigweg het productnummer in te tikken op de website van Coeck. 

 
Meer info op http://ce.coeck.be 
 
 
 
 
 
 

Europese Commissie start raadpleging om e-commerce en pakketbestelling te stimuleren.

De weken voor Kerstmis is de drukste periode van het jaar voor heel wat webshops. Ondanks deze grote kans voor handelszaken, die over het internet hun producten en diensten verkopen, worden heel wat mogelijke verkopen misgelopen. Dit is voornamelijk te danken aan het feit dat er heel wat problemen opduiken bij leveringen. De problemen die zich voordoen in het leveringsproces worden zowel door de consumenten en webwinkels waargenomen. 47% van de consumenten maakt zich zorgen over grensoverschrijdende transacties en 57% van de webwinkels maakt zich zorgen over grensoverschrijdende leveringen.

Lees meer...

Wat moet er wettelijk allemaal op uw B2B-website staan in België?

Ook uw website moet aan verschillende verplichte vermeldingen voldoen om volledig in orde te zijn met de wetgeving. Wanneer deze items niet op uw website staan, kan een koper de koop ongeldig laten verklaren. De verantwoordelijkheid voor de aanwezigheid van deze verplichte elementen ligt bij de uitgever of eigenaar van de website, niet bij de webbouwer. Gebruik deze checklist om na te gaan of uw website voldoet.


Lees meer...