Natch B2B e-business blog

Inzichten, voorbeelden en cases van B2B e-business, e-commerce en apps in België en Europa

NAVIGATION - SEARCH

De voordelen van SCRUM methodologie in webprojecten.

Agile development - scrum

Scrum is een raamwerk voor agile management ("behendig beheren") van softwareontwikkeling. Er wordt gewerkt in multidisciplinaire teams die in korte sprints (iteraties) werkende software opleveren. Samenwerking, communicatie en teamgeest zijn hierbij sleutelwoorden. Er wordt dus niet afgewacht of de vorige fase afgelopen is maar er wordt tegelijkertijd gewerkt. Dit is het tegengestelde van de waterfall methode waarbij iedere fase zijn eigen experts heeft. Die voeren hun taak uit en dragen het resultaat over naar de experts voor de volgende fase. Wat zijn nu de voordelen voor u als opdrachtgever om met een scrum-team te werken?

Lees meer...